آرشیو اخبار


    گروه خبر :         
عنوان اخبار
- جلسه تبادل نظر و هم افزایی پیرامون بخش ترویجی کنگره ژنتیک برگزار شد.
- برگزاری نشست کمیته تجاری سازی چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
- تهران، میزبان دانشمندان و محققان برتر داخلی و خارجی حوزه ژنتیک در فروردین ۹۹
- چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران، میزبان برگزاری اولین فن بازار حوزه ژنتیک و بیوتکنولوژی خواهد بود
- فراخوان آغاز پذیرش مقالات و ثبت نام در چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
- رشد چشمگیر توان علمی ایران در حوزه ژنتیک
- آیین رونمایی از پوستر و اعلام آغاز به کار رسمی چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
- بیستمین جلسه کمیته راهبردی کنگره GC2020
- برگزاری نشست مقدماتی کنفرانس ژن درمانی از مجموعه برنامه های علمی ژنتیک انسانی کنگره GC2020
- 50 سال پیش ، واکسن های سرطان یک رویا بود
123
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری