معرفی انجمن SIBBM

انجمن بیوفیزیک و زیست شناسی مولکولی ایتالیا

انجمن بیوفیزیک و بیولوژی مولکولی ایتالیا تشکیلاتی غیر انتفاعی است که در سال 1965 میلادی  با تلاش یک گروه سیزده نفره  برای ترویج پژوهش های کاربردی سازی  (Basic and translational research) و تسهیل مطالعه و تحقیق در زمینه های بیولوژی مولکولی و بیوفیزیک تاسیس شد.
این انجمن در تلاش است با برگزاری نشست های سالیانه بین محققین و سخنرانان توانمند بین المللی و اجلاس دوسالانه دانشجویان PhD با همکاری انجمن بیولوژی و تمایز سلولی (ABCD (Associazione di Biologia cellulare e del Differrenziamento، تبادل اطلاعات و ایده های علمی را افزایش دهد. درحال حاضر خانم دکتر والریا پُلی ریاست این انجمن را بر عهده دارند.
از سایر اقدامات این انجمن می توان به فعالیت های فرهنگی نظیر  برگزاری کارگاه، کنفرانس، مناظره، سمینار، نمایش فیلم و فعالیت های آموزشی مانند برگزاری دوره های آموزشی برای معلمان و مربیان، ایجاد گروه های مطالعه و تحقیق، انتشار مقالات و دستاورد های علمی انجمن اشاره کرد.
جوایز Chiara D’Onofrio :
-    Chiara D'Onofrio "Senior" Award
بنیاد Chiara D’Onofrio  با همراهی انجمن بیوفیزیک و بیولوژی مولکولی ایتالیا از بین محققین ایتالیایی زیر 42 سال که در حوزه ی مکانیسم های مولکولی رشد و تمایز سلولی فعالیت کرده اند محقق برگزیده را انتخاب می کنند. این جایزه ده هزار یوروئی به افتخار فعالیت های علمی  دانشمند ایتالیایی درگذشته به همین نام و هر دوسال یکبار توسط رییس بنیاد Chiara D’Onofrio   در طی اجلاس سالانه انجمن SIBBM اهدا می شود.
-    Chiara D'Onofrio "Junior" Award :
این جایزه 1000 یوروئی  در سمینار سالانه انجمن به بهترین ارائه شفاهی چکیده ی مقاله ارسالی دانشجویان PhD  و Postdocs منتخب اهدا می شود.
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری