هزینه هتلها


ردیف نام هتل نوع اتاق قیمت برای یک شب (ریال)
1 پارسیان آزادی سینگل 9,000,000
2 پارسیان آزادی دبل 9,000,000
3 پارسیان اوین سینگل 6,900,000
4 پارسیان اوین دبل 7,200,000
5 ویستریا سینگل -
6 ویستریا دبل 5,735,500
7 مارلیک سینگل 3,400,000
8 مارلیک دبل 4,500,000

سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری