پیام دبیر علمی

دکتر سید جواد مولی:
برای من افتخار بزرگی است تا بار دیگر به عنوان دبیر علمی کنگره بین المللی ژنتیک در خدمت جامعه علمی کشور باشم. کنگره امسال با همکاری SIBBM و USERN برگزار خواهد شد، و در سایه این همکاری امیدواریم که بتوانیم افزایش کیفیت علمی و ارتقای بعد بین المللی کنگره را شاهد باشیم. همچنین با توجه به رسالت دانشگاههای نسل سوم یا کارآفرین، در این کنگره برای اولین بار بخش مهمی را به مبحث تجاری سازی اختصاص داده ایم. از دیگر اهداف کنگره 2020 میتوان به: حضور پررنگتر بانوان علمی کشور در مدیریت و اجرای برنامه های علمی کنگره، افزایش ظرفیت شرکت کنندگان خارجی کنگره تا 20% کل شرکت کنندگان، تقویت مشارکت علمی استادان و دانشجویان شهرستانی با توسعه و بهبود شبکه استانی اشاره کرد.
دکتر سید جواد مولی
دبیر علمی کنگره

پروفسور والریا پلی:
مشارکت در برنامه ریزی و اجرای این رویداد بزرگ علمی، بی شک مایه مباهات و افتخار انجمن بیوفیزیک و زیست شناسی مولکولی ایتالیا (SIBBM) است. زبان بین المللی علم این قدرت را دارد که مردم و کشورها را در یک موضوع مشترک گرد هم آورد. از این رو، امیدوارم که این رویداد علمی به گشودن و توسعه همکاریهای مشترک و مثمرثمر بین دانشمندان ایتالیایی و ایرانی کمک کند. فرصت آشنایی با یکدیگر، تبادل ایده ها و یافته های علمی و به اشتراک گذاشتن اشتیاق به علم همواره از نقاط قوت این چنین گردهمایی هایعلمی بوده است، و من مشتاقانه منتظر یادگیری از تمامی شما در طی سه روز هیجان انگیز کنگره GC2020 هستم.
والریا پلی
                      دبیر علمی کنگره و رییس انجمن SIBBM

 
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری