جلسات هم اندیشی

مجموعه نشست‌های سه‌گانه تخصصی پرسش و پاسخ با حضور مسئولین و سیاستگذاران عرصه ژنتیک، بیولوژی و زیست‌فناوری در اولین جشنواره تجاریسازی اجرا خواهد شد.

در این برنامه که با همکاری شرکت کارن‌کراد به عنوان کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه تامین سرمایه استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان اجرا می‌گردد، سیاستگزاران و اعضای فعال زنجیره ارزش در صنایع پیشرفته بیولوژی و پزشکی، امکانات، تسهیلات، منابع تأمین مالی و نیازهای فناورانه موجود کشور را با شما در میان خواهند گذاشت.

هدف از برگزاری این نشست‌ها امکان رویارویی مستقیم میان مسئولین و صاحبان صنایع و ایجاد بستری مناسب جهت آشنایی اعضای اکوسیستم کارآفرینی صنایع هایتک با یکدیگر و هم‌افزایی میان بازیگران بازار فناوری می‌باشد.

محورهای پنل‌های تخصصی این کنگره، ژنتیک گیاهی و کشاورزی در روز اول، ژنتیک انسانی و پزشکی در روز دوم، ژنتیک جانوری و میکروارگانیسم در روز سوم می‌باشد.

شایان ذکر است بزودی اعضای پنل‌های سه‌گانه فوق اعلام خواهد شد.

 
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری