کارگاه ها

کارگاه ها

دانش‌آموزان شرکت کننده بعد از ثبت‌نام در سایت و دریافت نام کاربری و کلمه عبور می‌توانند وارد صفحه شخصی شده و رویداد کارگاه‌ها را انتخاب و ثبت‌ نام کنند.

هزینه هر کارگاه 20 هزار تومان می باشد. دبیرخانه دانش آموزی روز و ساعت حضور در بخش کارگاه‌ها را به اطلاع  افراد و سرگروه‌ها می‌رساند.

به شرکت کنندگان در کارگاه ها گواهی حضور داده خواهد شد.

عناوین کارگاه ها:

1-اتوبوس سلول بنیاد ی

2- DNA باستان

3-  کشت بافت گیاهی

4- از ایده تا عمل

5- بیوانفورماتیک (برای دانش آموزان متوسطه دو)

جدول زمان بندی  کارگاه ها و اتاق فرار علمی

روز و کارگاه

10- 8

30/12-30/10

16-14

30/18-30/16

27/01/99

اتوبوس سلول بنیادی

 

 

-

 

ͯ

 

ͯ

 

ͯ

از ایده تا عمل

 

-

ͯ  (متوسطه اول)

ͯ

(متوسطه دوم)

-

بیو انفورماتیک ( برای دانش آموزان متوسطه دوم)

 

-

-

-

ͯ

  بیوانفورماتیک (برای معلمان)

-

-

-

-

کشت بافت گیاهی

 

-

ͯ

ͯ

-

DNA باستان

 

-

ͯ

ͯ

-

اتاق فرار علمی

-

-

ͯ

ͯ

28/01/99

اتوبوس سلول بنیادی

 

 

ͯ

 

ͯ

 

ͯ

 

ͯ

از ایده تا عمل

 

ͯ

(متوسطه اول)

ͯ

( متوسطه دوم)

-

-

بیوانفورماتیک (برای دانش آموزان متوسطه دوم)

 

-

-

ͯ

-

بیو انفورماتیک (برای معلمان)

-

-

-

ͯ

کشتت بافت گیاهی

 

ˣ

ͯ

-

-

DNA باستان

 

-

ͯ

ͯ

-

اتاق فرار علمی

-

-

ͯ

ͯ

29/01/99

اتوبوس سلول بنیادی

 

 

ͯ

 

ͯ

 

ͯ

 

-

از ایده تا عمل

 

 

ͯ

(متوسطه دوم)

 

-

بیوانفورماتیک (برای دانش آموزان متوسطه دوم)

 

ͯ

-

-

-

بیوانفورماتیک (برای معلمان)

 

-

-

ͯ

-

کشت بافت گیاهی

ͯ

ͯ

-

-

DNA باستان

 

ͯ

ͯ

-

-

 اتاق فرار علمی

-

-

ͯ

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری