مسابقات

محورهای مسابقه:

موشن گرافی، انیمیشن ، داستان کوتاه ، فیلم کوتاه و نقاشی

دانش آموزان سراسر کشور از مقاطع متوسطه اول و متوسطه دوم در صورت خلق آثار هنری با موضوعات ژنتیک و زیست فن آوری می توانند در رویداد مسابقه شرکت کنند.  

قوانین

1- دانش آموزان شرکت کننده می توانند به صورت فردی یا گروهی (2الی 5 نفر) د ر این بخش شرکت کنند.

2- دانش آموزان شرکت کننده  به صورت گروهی در مسابقه باید از یک مدرسه یا پژوهشسرا و از یک جنسیت باشند.

3- هر گروه موظف است سرگروه خود را مشخص کند. تمامی اعضا گروه‌های شرکت کنندگان در این رویداد باید در سایت ثبت نام کنند.

4- سرگروه‌ها وظیفه ثبت نام و بارگذاری آثار هنری در قالب موشن گرافی، انیمیشن،  داستان کوتاه ، فلیم کوتاه و نقاشی در رویداد مسابقه را دارند. آثار هنری مورد داوری قرار می گیرد.

5- دانش آموزان شرکت کننده به صورت فردی هم باید در رویداد مسابقه ثبت نام و آثار هنری خود را در قالب موشن گرافی، انیمیشن، داستان کوتاه ، فلیم کوتاه و نقاشی بار گذاری کنند.

6- تاریخ بارگذاری آثارهنری در سایت ثبت نام از تاریخ 30/10 /98 تا 17/ 12/ 98 می باشد.

7- هر دانش آمو ز یا گروه مجا ز است با 3 آثار هنری دررویداد مسابقه شرکت کند.

8- فیلم کوتاه درقالب mp4  وحداکثر در 100 ثانیه و 2مگا بایت، انیمیشن و موشن گرافی در قالب mp4 وحداکثر در 100 ثانیه و 1مگا بایت در سایت ثبت نام  بارگذاری شود.

9-   نویسنده داستان می تواند یک یا چند نفر باشد. رعایت اصول اخلاقی در تمام قسمت های داستان الزامی می باشد و محدودیتی از نظر تعداد صفحات وجود ندارد.  نویسنده باید فایل word و pdf داستان را با فونت نازنین و سایز 14 (حداکثر 5 مگابایت) ارسال نماید.

10-  دانش آموز هنرمند باید اثر نقاشی خود را در قالب عمودی،  رنگی و درابعادA4  و وضوح تصویرdpi 300خلق کند.  فرمت های مجاز برای ارسال آثارنقاشی JPG می باشد و حداکثر حجم مجاز برای ارسال700 Kb  است

11-  آثار و تولیدات منتخب باید توسط دانش آموزخالق اثر د ر حضور هیات داوران در معرض دید حضار د ر جشنواره گذاشته شود.

12- داستان کوتاه منتخب باید توسط دانش آموز نویسنده به  صورت خلاصه و به مدت 15 دقیقه در حضور هیات داوران و حضار گفته شود.

13- هر گروه باید به سرپرستی مربی یا معلم راهنمای خود در جشنواره شرکت کند.

14- دانش آموزان شرکت کننده در این بخش می توانند با انتخاب یکی ا ز موضوعات پیشنهادی ذیل یا  انتخاب موضوعات دلخواه درزمینه ژنتیک  و زیست فناوری اقدام به خلق آثار هنری درمحورهای مسابقه (انیمیشن، موشن گرافی، داستان کوتاه، نقاشی و فیلم کوتاه) کنند.

موضوعات پیشنهادی مسابقه:

1-  سلول های بنیادی

2- تاثیر آلودگی محیط بر روی ژنوم جانوران

3- حفظ گونه های در حال انقراض

4-  مبارزه بیولوژیکی با حشرات یا آفات گیاهی

5- ژنتیک و بیما ری

6-  هوش مصنوعی و ژنتیک

7- نقش میکروبیوم بدن انسان در مبارزه با بیماری

8-  آگاهی بخشی درباره ی مقاومت آنتی بیوتیک

9- محصولات زیستی تجزیه پذیر جایگزین پلاستیک

10-  نقش ژنتیک در زندگی امروز و فردا

11-  مهندسی ژنتیک و تولید ثروت

به تمامی اعضای گروه های برنده در مسابقه گواهی داده می شود، همچنین به سه آثار برتر نیز  جوایزی اهدا خواهد شد.

 
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری