نشست و هم اندیشی با کار آفرینان

در این بخش شرکت کنندگان گرامی با کار آفرینا ن موفق عرصه ژنتیک و زیست فناوری نشست خواهند داشت و کار آفرینان در زمینه ی  روش  های خلاق اجرای کسب و کار و چالش ها و انعطاف های آن  و رمز و راز های شکست هاو موفقیت های خود و ....  سخن می گویند. همچنین  آنها به سوال های شرکت کنندگان پاسخ خواهند داد، آشنایی هر چه بیشتر  با این دنیای جدید، الهام بخش دبیران محترم در هدایت تحصیلی و شغلی فرزندان کشورمان خواهد شد.

به امید روزی که دانش آموزان ایران زمین در فضایی بدون دغدغه و اضطراب ورود به دانشگاه ، با  شادی و هیجان و اطمینان خاطر از آینده ی شغلی و آموزش همراه با  کندوکاو و پژوهندگی  و کسب مهارت به تحصیل بپردازند.
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری