اخبار

حضور فعال انجمن ژنتیک ایران در ششمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل

 
 
روابط عمومی شانزدهمین کنگره ژنتیک ایران اعلام کرد،
انجمن ژنتیک ایران در ششمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل حضور یافته و به ارائه چالش های حوزه ژنتیک پرداخت. این نمایشگاه از تاریخ 18 آبان 98 شروع شده و تا 21 آبان در محل دائمی نمایشگاه های تهران، سالن شماره 12، غرفه های شماره 1 و 2، ادامه خواهد داشت.
شانزدهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی ژنتیک ایران با همکاری انجمن سلولی مولکولی ایتالیا در تاریخ ٢٧ تا ٢٩ فروردین ١٣٩٩ برگزار خواهد شد.
 

سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری