اخبار

قانعی در دیدار با کمیته راهبردی کنگره ژنتیک: بازار ایران و نیازهای فناورانه کشور باید به فناوران و محققان و صاحبان صنعت اعلام گردد.

 روابط عمومی چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران اعلام کرد، برگزار کنندگان کنگره ژنتیک 99 در جلسه ای با دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به بررسی راهکارهای همکاری با این ستاد پرداختند.

در ابتدای این جلسه دکتر مولی، دبیر علمی کنگره، توضیحاتی در خصوص وضعیت علمی کنگره و گزارشی از کنگره پانزدهم ارائه نمود. سپس خانم دکتر مهاجری، مدیر برنامه های علمی و تجاری سازی کنگره، توضیحاتی در خصوص روند برگزاری جشنواره های تجاری سازی و دانش آموزی بیان نمود.
سپس دکتر ابراهیمی، دبیر اجرایی کنگره، روند ثبت نام ها و امور اجرایی و مشکلات پیش رو را به طور مشروح  ارائه نمود.
دکتر قانعی در این دیدار، بر روایت داستان موفقیت فناورانی که توانسته اند در بازار تکنولوژی حضور داشته و موفق باشند برای تازه واردین این بازار تأکید نمود و گفت: مشکل ما حمایت از هسته دانش اولیه است که در زنجیره ارزش، نیاز اصلی محسوب می شود.
وی گفت: علم ژنتیک و متخصصان این حوزه می توانند این نقیصه را برطرف نمایند. دکتر قانعی همچنین تأکید کرد در این رویداد بزرگ باید بازار ایران و نیازهای فناورانه کشور به فناوران و محققان و صاحبان صنعت اعلام گردد تا بتوانند بطور هدفمند مطالعات محصول محور خود را طراحی نمایند. وی همچنین بر حمایت ستاد زیست فناوری از طرح های برگزیده در جشنواره تجاری سازی ژنتیک تأکید نمود و گفت: فعالانه پشتیبان و حمایتگر این رویداد بزرگ و کم نظیر هستیم.
چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران با همکاری انجمن سلولی مولکولی ایتالیا و شبکه جهانی یوسرن در تاریخ 27 تا 29 فروردین 1399 در سالن اجلاس سران تهران برگزار خواهد شد.

سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری