اخبار

شتابدهنده پرتقال، میزبان کمیته راهبردی کنگره ژنتیک

به گزارش روابط عمومی چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران، برگزارکنندگان کنگره به دیدار شتابدهنده پرتقال رفتند تا زمینه های همکاری مشترک را در فضایی دوستانه و صمیمی بررسی کنند.
 

 
شتابدهنده پرتقال یک شتاب دهنده نوآوری در حوزه بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و علوم زیستی و همچنین ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت نوآوری در ایران است. ماموریت اصلی پرتقال حمایت از پژوهشگران و کارآفرینانی است که مشتاقانه منتظر سفر نوآوری و عبور از دره مرگ هستند. پرتقال در قالب ماموریت حمایت از این پژوهشگران و کارآفرینان آن ها را در تشکیل تیم های نوپا و تجاری سازی گام به گام نوآوری هایشان همراهی می کند. در ازای ارائه خدمات تجاری سازی و سرمایه گذاری اولیه در شرکت های نوپای فناورانه و نوآورانه، پرتقال بخشی از سهام این استارتاپ های نوپا را دریافت می کند و به یک شریک استراتژیک هر یک از تیم‌های استارتاپی تبدیل می‌شود. پرتقال از یک سو زمان، زیرساخت، خدمات حرفه‌ای و منابع مالی را سرمایه گذاری می کند و از سوی دیگر ریسک های تجاری سازی را نیز می پذیرد تا به طور فعال سودهای بالقوه آینده را هدف قرار می‌دهد
در دیدار اعضای هیأت مدیره پرتقال و کمیته راهبردی کنگره ژنتیک، دو مجموعه به یکدیگر معرفی شدند و زمینه های همکاری مشترک بررسی شد.
شتابدهنده پرتقال بعنوان مجموعه تخصصی توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان در حوزه بین الملل، از تمایل خود برای همکاری با جشنواره بین المللی تجاری سازی ژنتیک خبر داد و گفت: می توانیم با برگزاری کارگاه های پیشرفته، منتورینگ و سرمایه گذاری در این رویداد حضور فعال  و مؤثری داشته باشیم.
شانزدهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی ژنتیک ایران با همکاری انجمن سلولی مولکولی ایتالیا و شبکه جهانی یوسرن در تاریخ ٢٧ تا ٢٩ فروردین ١٣٩٩ در سالن اجلاس سران تهران برگزار خواهد شد.

سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری