اخبار

نشست علمی سوم: سلول های بنیادی، از ایده تا تولید علم

 نشست سوم، جمعه: 99/6/14 با حضور جناب آقای دکتر حسین بهاروند عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان

 

www.aparat.com/v/FBinO


سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری