اخبار

نشست عملی چهارم: مسیر پرپیچ و خم تجاری‌سازی ...

 www.aparat.com/v/82jDo

 

نشست چهارم، جمعه:99/6/14 با حضور سرکار خانم دکتر مریم مهاجری مدیر عامل شرکت نانوداروالبرز


سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری