اخبار

سخنرانی دبیر کنگره در آیین پایانی جشنواره دانش‌آموزی کنگره ژنتیک ایران

 

www.aparat.com/v/frUZh

 

سخنرانی دبیر کنگره، دکتر سیدجواد مولیٰ در آیین پایانی جشنواره دانش‌آموزی کنگره ژنتیک ایران.


سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری