اخبار

دومین جلسه اعضای کمیته علمی کنگره در روز دوشنبه ١ مهر 98 باحضور اعضای کمیته برگزار شد.

روابط عمومی شانزدهمین کنگره ژنتیک ایران اعلام کرد، دومین جلسه اعضای کمیته علمی کنگره در روز دوشنبه ١ مهر 98 باحضور اعضای کمیته برگزار شد.
در این جلسه، برنامه ارائه‌های علمی کنگره و همچنین عناوین کارگاه‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تاریخ اول مهرماه ۹۸ بعنوان آغاز به کار رسمی فراخوان شانزدهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی ژنتیک ایران اعلام شد.
شانزدهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی ژنتیک ایران با همکاری انجمن سلولی مولکولی ایتالیا در تاریخ ٢٧ تا ٢٩ فروردین ١٣٩٩ برگزار خواهد شد.


سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری