اخبار

برنامه های روز چهارم جشنواره تجاریسازی

 📋 برنامه های روز چهارم جشنواره تجاریسازی

🌐سایت کنگره؛
http://www.geneticscongress.com
 
🖥️ اسکای روم اتاق دمو دی
https://www.skyroom.online/ch/irgenetic2020/room1
 
🖥️ اسکای روم اتاق ۲
https://www.skyroom.online/ch/irgenetic2020/room2
🖥اسکای روم اتاق ۳
https://www.skyroom.online/ch/irgenetic2020/room3
🔹كافيست بر روي یکی از دو لينک بالا كليك كرده، نام خود را وارد و سپس بر روي گزينه guest كليك نماييد.
 
 
 

 


سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری