اخبار

معرفی بخش نوظهور GC2020

 🟢معرفی بخش نوظهور GC2020

 
❇️کمیته راهبردی کنگره ژنتیک افتخار دارد برای اولین بار سشن جدید نانوژنتیک را به همراهان عزیز خود معرفی نماید.
 
✅موضوع این سشن، کاربرد تکنولوژی نانو در حوزه ژنتیک و سلامت است و در دو بخش Nanomedicine و Nano safety با حضور اساتید برجسته این حوزه از ایران و ایتالیا برگزار خواهد شد.
🔉 کمیته راهبردی ژنتیک از همه شرکت کنندگان عزیز دعوت می‌کند با حضور در اتاق مجازی A در ساعت ۱۴-۱۶ روز جمعه و اتاق مجازی C در ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ روز جمعه، با این شاخه جدید و نوظهور علم آشنا شوند و در مرزهای دانش گام بردارند.

سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری